COVID-19: Wyłączenia i ograniczenia w czasie pracy kierowcy

 

Wyłączenia i ograniczenia w obowiązywaniu czasu pracy kierowcy:

Ważne, aby zawsze kiedy kierowca korzysta z wyłączeń, odpowiednio to opisał na wydruku. Najlepiej powołać się na odpowiednie artykuły, w rozporządzeniu 561/2006 np: „561/2006 WE. ART. 14.2 ; 561/2006 WE. ART. 12. Przekroczyłem czas jazdy/pracy COVID-19”.

 

UWAGA:  Poniższe wyłączenia nie dotyczą dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Oznacza to, że poniższe wyłączenia możemy stosować tylko awaryjnie, a nie jako część standardowego planowania. Nadal musimy pamiętać m.in o:

 • Obowiązkowym odpoczynku po 6h pracy (30/45min)
 • Porze nocnej (maks. 10h pracy)
 • Średnim tygodniowym czasie pracy: 48h (w okresie rozliczeniowym)
 • Maksymalnym tygodniowym czasie pracy: 60h (jeżeli zachowamy punkt wyżej)

 

Proszę pamiętać, że praktycznie zawsze przy tego typu komunikatach podkreśla się, że pracodawcy są nadal odpowiedzialni za kondycję kierowców. Oznacza to, że jeżeli w wyniku zmęczenia kierowcy doszłoby do jakieś szkody, podejrzewam, że nie będziemy mogli się powołać na te wyłączenia.

Dlatego pamiętajmy, bezpieczeństwo i odpoczynek kierowcy jest najważniejszy!

 

W DNIU 25.03.2020 ZAWIESILIŚMY AKTUALIZACJĘ INFORMACJI.

WSZYSTKIE AKTUALNE WYŁĄCZENIA SA DOSTĘPNE NA STRONIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (LINK PONIŻEJ). W PRZYPADKU POTRZEBY WYTŁUMACZENIA STOSOWANIA WYŁĄCZEŃ BĄDŹ PRZETŁUMACZENIA , PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

 

Data aktualizacji: Poniedziałek 23.03.2020r.

POLSKA:

 • dotyczy tylko międzynarodowego transportu
 • obowiązuje od 18.03.2020 do 16.04.2020
 • dzienny czas jazdy wydłużony do 11h (było 9h)
 • tygodniowy czas jazdy wydłużony do 60h (było 56h) – Proszę zauważyć, że to tylko 4h więcej, co sprawia, że nie da się jeździć codziennie po 11h.
 • łączny czas jazdy, dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h)
 • pauza 45min po 5,5h jazdy (było po 4,5h)
 • odpoczynki dzienne jak i tygodniowe pozostają bez zmian

Źródło: https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/informacja-ministra-infrastruktury-dotyczaca-zawodowych-kierowcow/

 

HISZPANIA:

 • wyłączenie obowiązuje od 14 do 28 marca
 • Wyłączono z obowiązywania poniższe zapisy w WE 561/2006 :

6.1

„Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin.

Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

8.6

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

– dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

– jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Źródło: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3806

 

SZWECJA:

 • dotyczy każdego przewozu rzeczy (kabotaże i międzynarodowy)
 • obowiązuje do 14.04.2020
 • regularny odpoczynek dobowy skrócony z 11h do 9h (więc można robić same 9tki)
 • regularny odpoczynek tygodniowy skrocony z 45h do 24 (więc wystarczy 24h tylko, nawet jedna po drugiej)
 • można wydłużyć dzienny czas jazdy oraz tygodniowy i dwutygodniowy pod warunkiem zachowania minimum odpoczynku: 9h/doba 24h/tydzień
 • nadal obowiazuje przerwa 45min po 4,5h jazdy!
 • poza opisem na wydruku, obowiązkowo kierowca musi mieć przy sobie ten wydruk: https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/tsv2020-2297-undantagkov-corona.pdf

źródło: https://transportstyrelsen.se/en/road/Commercial-transport/notification-of-temporary-derogation-from-driving-and-rest-times/

 

NORWEGIA:

 • dotyczy głównie transportu leków i żywności
 • obowiązuje do 12.04.2020
 • regularny odpoczynek dobowy skrócony z 11h do 9h (więc można robić same 9tki)
 • regularny odpoczynek tygodniowy skrócony z 45h do 24 (więc wystarczy 24h tylko, nawet jedna po drugiej)

Źródło: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/gir-dispenasjon-fra-kjore-og-hviletidsreglene

 

WIELKA BRYTANIA:

 • obowiązuje od 18.03.2020 do 16.04.2020 (może ulec skróceniu)
 • dotyczy ładunków: żywność, art. Higieny osobistej, papier toaletowy, środki czystości, lekarstwa)
 • dotyczy transportów (oraz powyższych ładunków):
 1. Z centrów dystrybucyjnych do sklepów
 2. Od producenta/dostawcy do centrów dystrybucyjnych
 3. Od producenta/dostawcy do sklepów
 4. Pomiędzy centrami dystrybucyjnymi i hubami transportowymi
 5. Z hubów transportowych do sklepów
 6. Zwolnienie nie dotyczy dostaw bezpośrednio do konsumentów!

Zwolnienie/odstępstwa:

A. Dzienny czas jazdy wydłużony do 9h (było 11h).

B. Regularny dzienny odpoczynek skrócony do 9h (było 11h).

C. Tygodniowy czas jazdy wydłużony do 60h (było 56h). Proszę zauważyć że to tylko 4h więcej, co sprawia że nie da się jeździć codziennie po 11h.

Łączny czas jazdy dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h).

D. Tydzień pracy wydłużony do 7 cyklów dobowych (było 6).

E. Pauza 45min po 5,5h jazdy (było po 4,5h).

UWAGA: nie można jednocześnie korzystać z odstępstwa A oraz D!

Dokładną interpretacje powyższych odstępstw można uzyskać w Departamencie transportu pod poniższymi numerami:

0207 944 3000 (w godzinach urzędowych)

0207 944 5999 (po godzinach)

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-enforcement-of-eu-drivers-hours-rules/temporary-relaxation-of-the-enforcement-of-the-drivers-hours-rules-delivery-of-essential-items-to-retailers?fbclid=IwAR3jUigTCohnIyJl_Pgg5zx14DKNOYSNSviBVPMLBBXlp19mpe_EHRSAssc

 

NIDERLANDY (Holandia):

 • Nie określono do kiedy obowiązują wyłączenia/rozszerzenia
 • Dotyczy ładunków m.in: spożywcze, pasze, farmaceutyki, wyroby perfumeryjne, środki czystości, odpady, ropopochodne
 • dzienny czas jazdy wydłużony do 11h (było 9h)
 • Tygodniowy czas jazdy wydłużony do 60h (było 56h) – Proszę zauważyć, że to tylko 4h więcej, co sprawia, że nie da się jeździć codziennie po 11h.
 • łączny czas jazdy, dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h)

źródło: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2020/03/19/van-nieuwenhuizen-versoepelt-tijdelijk-regels-voor-rij–en-rusttijden-voor-bevoorrading-supermarkten-en-apotheken

 

NIEMCY:

 • Obowiązuje do 17.04.2020
 • Dotyczy ładunków (towarów) codziennego użytku (m.in żywność), medycznych, środków czystości oraz paliw.
 • Dotyczy wszystkich pojazdów (niezależnie od DMC)
 • Dopuszczone są następujące odstępstwa:

A) Dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do 10 godzin maksymalnie 5 razy w tygodniu. UWAGA: CAŁY CZAS OBOWIĄZUJE LIMIT GODZIN JAZDY: 56H/TYDZ, 90H/2TYG

B) Można zrobić dwie skrócony pauzy tygodniowe (np. 24h) pod rząd. Warunki:

– 4 odpoczynki tygodniowe w przeciągu następnych 4 tygodni

– Dwa odpoczynki muszą być długości co najmniej 45h (w okresie o którym mowa punkt wyżej)

– Jeżeli zdecydujemy się wykorzystać dwa skrócone odpoczynki pod rząd, musimy przy następnym odpoczynku tygodniowym zrekompensować obydwa skrócone odpoczynki.

Czyli jeżeli zrobiliśmy 2x24h to następny odpoczynek będzie wyglądał następująco: 45h (regularna) + 21h (oddanie) + 21h (oddanie) = 87h

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/lenk_ruhezeiten_corona.html?nn=12502

 

 

CHORWACJA:

 • Obowiązuje do 17.04.2020
 • Czas jazdy wydłużony do 11h (było 9h)
 • Tygodniowy czas jazdy wydłużony do 60h (było 56h) – Proszę zauważyć, że to tylko 4h więcej, co sprawia, że nie da się jeździć codziennie po 11h.
 • Łączny czas jazdy, dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h)
 • Pauza 45min po 5,5h jazdy (było po 4,5h).
 • Regularny odpoczynek dobowy skrócony do 9h (było 11h)
 • Regularny odpoczynek tygodniowy skrócony do 24h (było 45h)

Źródło: https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/PROMET/Promet%203_20/MMPI%20CESTOVNI%20PROMET%20ODLUKA%2018-3_20.pdf

 

 

Z doniesień prasowych (nie znalazłem innych źródeł tych informacji) zawieszenie obowiązuje również:

Czechy (do 16.04.2020)

Austria (do 14.04.2020)

Węgry (do 14.04.2020)

 

Proszę pamiętać, że praktycznie zawsze przy tego typu komunikatach podkreśla się, że pracodawcy są nadal odpowiedzialni za kondycję kierowców. Oznacza to, że jeżeli w wyniku zmęczenia kierowcy doszłoby do jakieś szkody, podejrzewam, że nie będziemy mogli się powołać na te wyłączenia. Dlatego pamiętajmy, bezpieczeństwo i odpoczynek kierowcy jest najważniejszy!

 

Kolejki na granicach:

https://covid-19.sixfold.com/ – pod tym linkiem można śledzić aktualną przepustowość na granicach w Europie.

Jeżeli Państwa kierowca stoi w takiej kolejce na granicy, proszę pamiętać, aby wszelkie naruszenia czasu zostały opisane na wydruku. Inspektorzy powinni podejść do oczekiwania na granicy ulgowo. Najlepiej jeżeli kierowca uzyska na tym opisie pieczątkę celnika/pogranicznika (o ile to jest możliwe w obecnych warunkach). Im silniejsze mamy dowody, tym spokojniejsi możemy być w trakcie kontroli (w ciągu najbliższego roku).

Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.facebook.com/gitdpl/posts/2824717124285076

 

Źródło zdjęcia głównego: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/swieck-gigantyczny-korek-na-autostradzie-przed-granica/0vfkxzd

Jesteś zainteresowany ofertą?