Korekta paliwowa – jak wyliczyć? Prosta instrukcja dla przewoźników i zleceniodawców

Ceny paliw zawsze charakteryzowały się zmiennością, wahaniami oraz podatnością na spekulacje. Co więc powiedzieć w sytuacji w której ceny hurtowe paliw w momencie aktualizacji są wyższe niż te na słupkach (w detalu)? Dla pikanterii dodam, ze ceny w hurcie są netto a w detalu brutto (z doliczonym podatek VAT). Pozostaje nam dodać do wszystkich wcześniej używanych określeń słowo „hiper” tak więc mamy hiper-zmienność, hiper-wahania i hipper-podatność na spekulacje.

Wielokrotnie powtarzam, że w dzisiejszych czasach trzeba umieć liczyć, nie tylko na siebie ale także koszty! Poniżej krótka instrukcja jak wyliczyć tzw. dodatek paliwowy. Jest to niezwykle istotne, aby taki dodatek paliwowy wydzielić z ogólnego frachtu i zastosować jako korektę. Jest to tak samo istotne zarówno dla zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Korekta paliwowa pozwala podnosić fracht adekwatnie do podwyżek cen paliw (chroni przewoźnika) jak i obniżać fracht adekwatnie do spadków cen paliw (chroni zleceniodawcę).

Krok 1: Udział paliwa w ogólnych kosztach

Czy jeżeli paliwo podrożało o 30% to należy podnieść fracht o 30%?

NIE, oznaczałoby to że jedynym kosztem w transporcie drogowym jest paliwo a tak nie jest, mamy jeszcze m.in kierowcę, leasing, opłaty drogowe, eksploatacje, koszty administracyjne i inne.

Wzór na UP (udział paliwa): (Koszt paliwa / koszt całkowity) * 100 = UP (%)

Przykład: (16 800 / 42 000) * 100 = 40%

Krok 2: Ustalenie warunków stosowania korekty

  • Forma wdrożenia korekty (np. zapis w zleceniach, aneks do umowy ramowej)
  • Częstotliwość aktualizacji stawek (frachtów)
  • Udział paliwa we frachcie (krok 1)
  • Fracht bazowy (do którego będziemy stosować korekty)
  • Cena bazowa paliwa (do której będziemy się odnosić wyliczając korektę)

Krok 3: Aktualizacja frachtu

  • Fracht Bazowy (FB): 1000EUR
  • Udział paliwa we frachcie (UP): 40%
  • Różnica w cenie paliw (R): +30%

Wzór na wartość korekty (KP %): (R/100) * UP

(30/100) * 40 = 12%

Aktualizacja frachtu: 1000EUR + 12% = 1120EUR

Zapraszam do kontaktu przewoźników, spedycje oraz zleceniodawców. Oferujemy:

  • Konsultacje
  • Szkolenia (online/stacjonarne)

Dla przewoźników i spedycji: „Rentowność w transporcie drogowym”

Dla zleceniodawców: „Koszty i planowanie w transporcie drogowym”

Mariusz Kołodziej, mk@upswingoptimize.com, +48506325120

Źródło obrazka: notowania.pb.pl

Jesteś zainteresowany ofertą?