GALAN LOGISTICS Sp. z o.o.

Firma UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej świadczyła dla nas usługi szkoleniowe. Wybór firmy UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej został dokonany ze względu na solidne doświadczenie biznesowe trenera, jego praktyczną wiedzę zawodową, jak i kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe. Szkolenia charakteryzują się wysoką jakością merytoryczną jak i praktycznym doborem zagadnień. Prezentowana przez firmę wartość merytoryczna należy do najaktualniejszych na polskim rynku.

Dowodem na skuteczność szkoleń są efekty jakie nasza firma osiąga po skorzystaniu z usług firmy UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej. Szkolenia spowodowały szybki wzrost umiejętności i kompetencji naszych pracowników, co przekłada się na większą skuteczność operacyjną firmy i w konsekwencji na wzrost obrotów.

Z całą stanowczością polecam Firmę UPSWING OPTIMIZE Mariusz Kołodziej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

 

Z poważaniem,

menedżer ds. rozwoju

Tomasz Sobel

 

Jesteś zainteresowany ofertą?