UPSWING OPTIMIZE we francuskich mediach

Wypowiedź Mariusza Kołodzieja właściciela UPSWING OPTIMIZE została zacytowana we francuskich mediach

Link do publikacji: https://blogs.mediapart.fr/francois-nicolas-wojcikiewicz/blog/311022/les-routiers-polonais-approvisionnent-une-france-qui-leur-tire-dessus-boulet-roug

„Selon Mariusz Kolodziej, CEO d’Upswing Optimize, « en tirant sur le transport polonais, les Français se tirent non seulement une balle dans le pied, mais aussi dans la tête ; si le transport est la circulation sanguine de l’économie européenne, alors la France semble immanquablement atteinte d’athérosclérose ». 

Według Mariusza Kołodzieja, prezesa Upswing Optimize, „strzelając do polskiego transportu, Francuzi strzelają sobie nie tylko w stopę, ale także w głowę; jeśli transport jest krwiobiegiem europejskiej gospodarki, to Francja wydaje się być nieuchronnie dotknięta miażdżycą”.

Jesteś zainteresowany ofertą?